Kodoom Robot
English

ربات رویدادهای کدوم

موتور پیشرفته جستجوگر (ربات) رویدادها به طور مرتب در اینترنت به دنبال رویدادهای مربوط به ایران و ایرانیان می باشد و در صورت یافتن اطلاعات مربوط، آن را پردازش کرده و در پایگاه داده‌های سایت وارد میکند. بسیاری از رویدادها نیز توسط کاربران ما، برنامه گذاران، هنرمندان و یا سخنوران از طریق این فرم برای ما ارسال میشود.

در اینجا میتوانید نقشه جغرافیایی مکانهایی که ربات کدوم در آنها رویداد ایرانی پیدا کرده است را ببینید.
بازگشت به بالا